ما در این سایت به شما در آموزش تبلیغاتی کمک می کنیم

نکات مهم در فیلمبرداری تبلیغاتی

نکات مهم در فیلمبرداری تبلیغاتی تصویربرداری از اصلی ترین ومهم ترین قسمت های ساخت تیزر تبلیغاتی می باشد. شما باید از دوربین و نحوه کار با آن اطلاع داشته باشید و آموزش های مرتبط را دیده باشید. برای تولید تیزر ابتدا نوع دوربین، تکنیک های تصویربردای و نوع قاب بندی بسیار مهم است. آموزش فیلمبردای را میتوانید در کلاس های آموزشی...

ادامه مطلب